| Rejestracja | 517 529 278 | 9:00 - 17:00 |

NASZ ZESPÓŁ - PIELĘGNIARKI SPECJALISTKI LECZENIA RAN

Jolanta Dynarska - mgr pielęgniarstwa
Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta.
Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się.
W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami
u najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

Lidia Maciaszek – mgr pielęgniarstwa.
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Collegium Masoviense w Żyrardowie. Specjalistka leczenia ran oraz pielęgniarstwa operacyjnego, ma za sobą ponad 30 lat doświadczenia zawodowego, z czego około 20 zajmuje się pacjentami z trudno gojącymi się ranami. Empatia ukierunkowana na pomoc pacjentom z ranami przewlekłymi, spowodowała udział w licznych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez najlepszych polskich specjalistów, co zaowocowało nabyciem wysokich kwalifikacji i profesjonalnym zaangażowaniem się w dziedzinę leczenia ran.
Jako człowiek jest osobą tolerancyjną, optymistycznie patrzącą na świat, zorganizowaną, dążącą do osiągnięcia danego celu, i co jest istotne - ma dar łatwego nawiązywania kontaktów i zjednywania sobie ludzi.

Beata Mroziak - mgr pielęgniarstwa
Pielęgniarka współpracująca na terenie Dębna Lubuskiego i okolic, działająca pod patronatem naszej marki ”Rehabilitacja Rodzinna Jolanta Dynarska”, w pracy postępująca zgodnie z nowoczesnymi wytycznymi w zakresie leczenia ran przewlekłych. Specjalistka w dziedzinie leczenia ran. opiece długoterminowej oraz anestezjologii i intensywnej opieki, a także terapeutka w zakresie rehabilitacji ruchem i psychopedagogiki. 30 letnie, bogate doświadczenie zawodowe gwarantuje jakość klinicznej wiedzy i pewność w działaniach skoncentrowanych wokół drugiego, potrzebującego pomocy człowieka. Pełna pasji i oddania oraz zwykłej ludzkiej życzliwości.  Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu anestezjologii  i intensywniej opieki, jak również chirurgii.

Arleta Nowicka – mgr pielęgniarstwa
Specjalistka leczenia ran oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej pasją są odleżyny, a pielęgnację ran przewlekłych postrzega nie jako problem, a wyzwanie, które warto podjąć, aby pacjent miał lepszą jakość życia. Cechy które ją charakteryzują to: zaangażowanie, dokładność, lojalność i uczciwość. Wierzy w ideały, działa z odwagą i stanowczością, równolegle kładąc nacisk na to, aby wszystko było wykonane tak jak trzeba. Uważa, że klucz do sukcesu leży w wyznawanych wartościach. W szeroko rozumianej trosce o drugiego człowieka duże znaczenie ma dla niej profesjonalizm oraz wartości etyczne i wrażliwość na nie.

© Copyright 2021 by Centrum Medyczne - All Rights Reserved
Polityka Prywatności