| Rejestracja | 517 529 278 |

NASZ ZESPÓŁ

Jolanta Dynarska - mgr pielęgniarstwa
Specjalista opieki długoterminowej, leczenia ran i edukacji prozdrowotnej, hirudoterapeuta, larwoterapeuta.
Absolwentka PUM, wykładowca i konsultant iWound. Moją pasją jest pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w zakresie ran trudno gojących się.
W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne, naukowe metody, oparte na wieloletnim, bogatym doświadczeniu, które wzmocnione zostały wieloma szkoleniami
u najlepszych i najbardziej skutecznych profesjonalistów w tym zakresie.

Lidia Maciaszek – mgr pielęgniarstwa.
Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Collegium Masoviense w Żyrardowie. Specjalistka leczenia ran oraz pielęgniarstwa operacyjnego, ma za sobą ponad 30 lat doświadczenia zawodowego, z czego około 20 zajmuje się pacjentami z trudno gojącymi się ranami. Empatia ukierunkowana na pomoc pacjentom z ranami przewlekłymi, spowodowała udział w licznych szkoleniach i konferencjach organizowanych przez najlepszych polskich specjalistów, co zaowocowało nabyciem wysokich kwalifikacji i profesjonalnym zaangażowaniem się w dziedzinę leczenia ran.
Jako człowiek jest osobą tolerancyjną, optymistycznie patrzącą na świat, zorganizowaną, dążącą do osiągnięcia danego celu, i co jest istotne - ma dar łatwego nawiązywania kontaktów i zjednywania sobie ludzi.

Beata Mroziak - mgr pielęgniarstwa
Pielęgniarka współpracująca na terenie Dębna Lubuskiego i okolic, działająca pod patronatem naszej marki ”Rehabilitacja Rodzinna Jolanta Dynarska”, w pracy postępująca zgodnie z nowoczesnymi wytycznymi w zakresie leczenia ran przewlekłych. Specjalistka w dziedzinie leczenia ran. opiece długoterminowej oraz anestezjologii i intensywnej opieki, a także terapeutka w zakresie rehabilitacji ruchem i psychopedagogiki. 30 letnie, bogate doświadczenie zawodowe gwarantuje jakość klinicznej wiedzy i pewność w działaniach skoncentrowanych wokół drugiego, potrzebującego pomocy człowieka. Pełna pasji i oddania oraz zwykłej ludzkiej życzliwości.  Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu anestezjologii  i intensywniej opieki, jak również chirurgii.

Arleta Nowicka – mgr pielęgniarstwa
Specjalistka leczenia ran oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej pasją są odleżyny, a pielęgnację ran przewlekłych postrzega nie jako problem, a wyzwanie, które warto podjąć, aby pacjent miał lepszą jakość życia. Cechy które ją charakteryzują to: zaangażowanie, dokładność, lojalność i uczciwość. Wierzy w ideały, działa z odwagą i stanowczością, równolegle kładąc nacisk na to, aby wszystko było wykonane tak jak trzeba. Uważa, że klucz do sukcesu leży w wyznawanych wartościach. W szeroko rozumianej trosce o drugiego człowieka duże znaczenie ma dla niej profesjonalizm oraz wartości etyczne i wrażliwość na nie.

Aneta Sowa - mgr fizjoterapii
Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, pracę
w zawodzie rozpoczęła w 2013 roku. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach. Ukończyła również studia podyplomowe. Oprócz pracy fizjoterapeuty w gabinecie spełnia się również w pracy nauczyciela-wykładowcy, przekazuje swą wiedzę i kształci przyszłych Techników masażystów.

Sławomir Szymański - dr n. med. specjalista ginekolog-położnik
Lekarz, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada Certyfikat Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Fetal Medicine Foundation, Kursów Kolposkopii i USG Piersi. Ukończył wiele kursów i konferencji z zakresu technik laparoskopowych uroginekologii, ultrasonografii oraz leczenia ran. Jest nauczyciel akademicki, promotorem prac magisterskich, autorem ponad 30 prac naukowych, w większości anglojęzycznych Swoje bogate doświadczenie zdobywał od podstaw jako lekarz przy łóżku pacjentek do pełnionej przez kilka lat funkcji Ordynatora Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, aktualnie Asystent w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej SPSK nr 2 [Pomorzany]. Jest Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników [PTGiP], Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej [PTGO], Polsko- Niemieckiego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej [ESGO]. Jest pasjonatem i propagatorem zdrowego stylu życia, balansu pomiędzy fizycznością a duchem i psychiką człowieka.

Jolanta Wesołowska – dr n. zdr. kosmetolog
Absolwentka Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Zdrowiu o specjalności kosmetologia. W latach 2000 – 2006 prowadziła usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji skóry i stóp (pedicure medyczny) oraz usługi edukacyjne w zakresie zawodu technika usług kosmetycznych - w szkołach policealnych. Od 2007 r. wykładowca na kierunku Kosmetologia PAM, a po uzyskaniu w 2013 r. tytułu doktora nauk o zdrowiu pracownik naukowo-dydaktyczny PUM. Uczestniczy w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Kosmetologię traktuje jako dziedzinę wspomagającą działania lecznicze.

Piotr Zdunek - lekarz medycyny
Posiada bogate doświadczenie w zakresie chirurgii, zarówno tej ambulatoryjnej jak i szpitalnej. Jest prawdziwym „wojownikiem”, dla którego hasłem wiodącym jest idea „STOP AMPUTACJOM”. Wciąż się szkoli u najlepszym mentorów w zakresie leczenia ran i podnosi swoje umiejętności na bazie już zdobytego, bogatego doświadczenia zawodowego. Wdraża nowe rozwiązania, jest oddany swoim pacjentom, aby im pomagać wprowadza innowacyjne metody leczenia, wzorując się na autorytetach wśród najlepszych specjalistów leczenia ran trudno gojących się.

© Copyright 2020 by Rehabilitacja Rodzinna - All Rights Reserved
Polityka Prywatności